Mowa jest podstawowym elementem porozumiewania się człowieka z innymi ludźmi, a chęć komunikowania się należy do podstawowych potrzeb każdego z nas. Dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Mowa jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju dziecka. Jest podstawą rozwoju społecznego, dzięki umiejętności mówienia dziecko jest w stanie wyrazić swoje uczucia, emocje, nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy dziecka wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Mowa jest też kluczowym elementem rozwoju intelektualnego, ponieważ poprzez porozumiewanie się słowne dziecko lepiej poznaje otaczający je świat.

Wszystkich zainteresowanych:

  • terapią logopedyczną dzieci i osób dorosłych
  • oceną rozwoju mowy, w przypadku podejrzenia opóźnienia
  • oceną budowy aparatu artykulacyjnego, np. skrócone wędzidełko podjęzykowe
  • poradą jak wspomagać prawidłowy rozwój mowy

zapraszamy do ABC Poradni Logopedycznej, znajdującej się w wygodnej lokalizacji w budynku „Centrum Medycznego – Stołeczna 7” w pobliżu ul. Krakowskiej.

Nasz zespół

ABC Poradnia Logopedyczna realizuje świadczenia w ramach umowy z NFZ.

W uzasadnionych przypadkach dojeżdżamy do domu pacjenta w ramach umowy z NFZ.

nfz_logo