Monika KamińskaLogopeda, Pedagog

  Monika Kamińska

  Logopeda, Pedagog

  Nazywam się Monika Kamińska, jestem logopedą.

  W 2010 r. ukończyłam studia podyplomowe na wydziale filologicznym UwB w zakresie logopedii ogólnej. Kilka miesięcy po ukończeniu studiów podjęłam pracę w ośrodku zajmującym się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi.

  Jako świeżo upieczony logopeda przeżyłam prawdziwą szkołę życia, ale dostałam też wspaniały prezent w postaci ogromnego bagażu doświadczeń i możliwości poznania wielu wspaniałych osób pracujących w tej placówce. Jednej z nich jestem szczególnie wdzięczna za wsparcie i dobrą radę. Dzięki niej pokochałam swoją pracę i teraz przynosi mi ona wiele satysfakcji.

  W obrębie moich zainteresowań jest praca z osobami niepełnosprawnymi z trudnościami w komunikacji.

  Szkoliłam się w zakresie komunikacji wspomagającej , alternatywnej:

  • MAKATON (Program Rozwoju Komunikacji)­ szkolenie podstawowe oraz zaawansowane;
  • PECS (The Picture Exchange Communication System)­ szkolenie podstawowe i zaawansowane.
  • Otrzymałam certyfikat z zakresu „ Form stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami”.
  • Uczestniczyłam w szkoleniu z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i Metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

  Pracuję z dziećmi z wadami wymowy ale przede wszystkim z pacjentami, u których stwierdzono MPDz, Autyzm, opóźniony rozwój psychoruchowy, zespoły genetyczne.

  Praktykuję w zakresie komunikacji wspomagającej mowę ; Komunikacji alternatywnej dla osób, które nie posługują się mową werbalną w komunikatywnym stopniu.