Oferta

Proponujemy kompleksową diagnozę oraz terapię logopedyczną dzieci, młodzieży a także osób dorosłych.

Diagnoza logopedyczna obejmuje ocenę rozumienia mowy, badanie budowy i sprawności narządów mowy, badanie artykulacji oraz słuchu fonematycznego, wywiad z pacjentem lub opiekunem.

Prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną w zakresie:

 • oceny rozwoju mowy, budowy i funkcji aparatu artykulacyjnego
 • wad wymowy
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • jąkania, niepłynności mowy
 • afazji i innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym
 • terapii miofunkcjonalnej
 • oceny wędzidełka języka i wargi górnej, przygotowanie do korekty oraz rehabilitację po zabiegu
 • emisji głosu i dykcji
 • kiesiotapingu logopedycznego
 • indywidualnym treningu uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu Talks Up®
 • oceny i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych, jako wspomaganie leczenia ortodontycznego
 • wczesnej interwencji logopedycznej

Oferujemy terapię psychologiczną w zakresie:

 • pomocy w rozwiązywaniu trudności rozwojowych czy emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych
 • pomocy w sytuacjach kryzysowych (kryzysy o różnym podłożu)
 • treningu umiejętności społecznych
 • konsultacji w zakresie zaburzenia zachowania
 • poradnictwa dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych
 • diagnozowania uzdolnień dzieci i młodzieży (pomocne w określeniu predyspozycji zawodowych)

Współpracujemy z fizjoterapeutą w zakresie:

 • wad postawy wpływających na wady wymowy
 • obniżonego lub wzmożonego napięcia mięśniowego
 • hipermobilności
 • kształtowania prawidłowego toru oddechowego
 • zaburzeń czynności stawów skroniowo-żuchwowych

Specjalizujemy sie w Indywidualnym Treningu Uwagi Słuchowej Metodą Tomatisa® z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu Talks Up®.

Korzyści, jakie niesie zastosowanie Treningu Uwagi Słuchowej to m.in.:

 • polepszenie koordynacji ruchowej,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • zmniejszenie stresu,
 • zwiększenie koncentracji,
 • większa efektywność zapamiętywania,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.

Każda sesja terapii Metodą Tomatisa jest poprzedzona badaniem uwagi słuchowej przy pomocy audiometru. Diagnoza audiolaterometryczna pozwala określić zdolność dziecka do odpowiedniego odbierania bodźców słuchowych. Podczas badania, które przypomina badanie audiologiczne, wykonywany jest test uwagi słuchowej, oparty na wynikach przewodnictwa kostnego, przewodnictwa powietrznego, lateralizacji słuchowej, gotowości na bodziec dźwiękowy, selektywności i prawidłowej lokalizacji dźwięku.
Więcej informacji na stronie www.tomatis.com

Metody pracy:

W ABC poradni logopedycznej wykorzystujemy różnorodne formy pracy. Rodzaj terapii dobieramy indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Zajęcia dla młodszych dzieci prowadzimy w formie zabawowej, dla dzieci starszych w formie zadaniowej.

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę
 • ciekawe pomoce dydaktyczne
 • pracę z programem komputerowym
 • ćwiczenia angażujące różne zmysły dziecka
 • do dyspozycji dzieci jest kącik zabaw i relaksu
 • zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, przyjaznym wnętrzu dzięki czemu dzieci nie nudzą się i bardzo chętnie angażują się w terapię w zajęciach mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie

 

ABC Poradnia Logopedyczna realizuje świadczenia w ramach umowy z NFZ.Narodowy Fundusz Zdrowia